Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Työyhteenliittymä Hertsi (TYL Hertsi)
Insinöörinkatu 3B
00880 Helsinki

Y-tunnus: 2875610-9
Kotipaikka: Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo Rosendahl
Hartela-Yhtiöt Oy
Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
puh. 040 555 7755
etunimi.sukunimi@hartela.fi

Leila Kettuoja
YIT Rakennus Oy
Panuntie 11, 00620 Helsinki
puh. 050 539 3434
etunimi.sukunimi@yit.fi

Rekisterin nimi

TYL Hertsin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia henkilö- ja asiakastietoja käytetään Lähipalvelukeskus Hertsin markkinointiviestintään, sen analysointiin ja kehittämiseen, markkinointiin liittyvien kilpailujen järjestämiseen sekä asiakaspalautteen keräämiseen.
Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa lain velvoitteiden mukaisesti.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään yhteystietoja ja muita henkilön itse antamia tietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Mielenkiinnon kohteet ja muut henkilön itsensä antamat tiedot

Tietolähteet

TYL Hertsi rekisteröi tiedot, jotka henkilöt itse antavat pyytäessään yhteydenottoa, tilatessaan uutiskirjeen, vieraillessaan Hertsin verkkosivuilla, tai asioidessaan muuten Hertsi-hankkeen kanssa.

Lisäksi TYL Hertsi voi kerätä ja päivittää henkilötietoja väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä ostamistaan rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Jokaisella on henkilötietolain 26 § mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa omakätisesti allekirjoitettuna tai vastaavalla tavalla varmennettuna kohdassa 2 mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 § mukainen oikeus saada rekisterissä oleva virheellinen tieto korjatuksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa kohdassa 2 mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille.